Met grote dankbaarheid erkennen we de onschatbare steun van onze sponsors. Hun betrokkenheid en genereuze bijdragen hebben een cruciale rol gespeeld bij het mogelijk maken van dit evenement. We zijn verheugd om onze Gouden sponsoren te presenteren, die allemaal hebben bijgedragen aan het succes van dit project. Hun steun heeft ons in staat gesteld om GASTRO RSL op een uitzonderlijke manier te realiseren. We zijn dankbaar voor hun vertrouwen, toewijding en partnerschap. Samen hebben we een verschil gemaakt en we kijken uit naar een voortdurende samenwerking in de toekomst. 

Gouden Sponsors